És necessari disposar de certificat digital admès per l’Agència Tributària de les Illes Balears.
Més informació: Info registre
Es necesario disponer de certificado digital admitido por la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
Más información: Info registro